Nábytok
Zobrazené 0 z 4 výsledkov

Filter

Kategória „Nábytok“

Kód produktu: 27663
EAN: 8585003911987
Diava Čistiaca a leštiaca emulzia s včelím voskom na všetky druhy nábytku 330 ml
Značka
Diava
Vlastnosti
Čistenie a konzervovanie, S včelím voskom, Testované na 100% kvalitu, Jemný prostriedok na ošetrovanie Vášho nábytku
Veľkosť balenia
330 ml

Zloženie

Silikónová emulzia, Vosk, < 5% neiónový tenzid, Monopropylénglykol, Polysiloxan, Vonná látka, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Ďalšie informácie

Adresa výrobcu
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
Trnava 917 02
Slovenská republika
Príprava a použitie
Návod na použitie: Diavu naneste na nábytok a po krátkom zaschnutí preleštite flanelom. Po práci si umyte ruky mydlom a ošetrite regeneračným krémom.
Skladovanie
Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.
Vrátiť
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/335 901 111
www.tatrachema.sk
Marketing produktu
Diava s včelím voskom je čistiaca a leštiaca emulzia na všetky druhy nábytku. Vytvára ochranný film a zanecháva prirodzený vzhľad.
Bezpečnostné upozornenie
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. Pokyny pre prvú pomoc: S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
Regulovaný názov produktu
Čistiaca a leštiaca emulzia s včelím voskom na všetky druhy nábytku.
Kontaktná adresa
Bulharská 40
Trnava 917 02
Kód produktu: 22944
EAN: 8585003910263
Diava Politúra leštiaci prípravok na nábytok 200 ml
Značka
Diava
Vlastnosti
Testované na 100% kvalitu
Veľkosť balenia
200 ml

Zloženie

> 30% zmes olejov, Pomocné čistiace látky, Vonná látka: limonene, Farbivo

Ďalšie informácie

Adresa výrobcu
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika
Príprava a použitie
Návod na použitie: Diavu naniesť na nábytok a po uschnutí preleštiť.
Vrátiť
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika
tel.:00421/33 5901 111
www.tatrachema.sk
Bezpečnostné upozornenie
Obsahuje uhľovodíky.
Horľavý prípravok.
R10 Horľavý.
S2 Uschovávajte mimo dosahu detí.
S23 Nevdychujte pary.
S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
Prvá pomoc: - pri zasiahnutí očí: vypláchnuť prúdom vody, - pri zasiahnutí pokožky: umyť vodou a mydlom.
Regulovaný názov produktu
Leštiaci prípravok na nábytok.
Kontaktná adresa
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika
Kód produktu: 22750
EAN: 5000204550436
Pronto Wood aerosól levanduľa 250 ml
Aerosól

Základné marketingové údaje výrobcu:

Chráni drevo a zvyšuje jeho prirodzený lesk. Odstraňuje odtlačky, škvrny, prach a až 90% alergénov v prachu* (vrátane zvieracích).

Zloženie:

<5% neiónové povrchovo aktívne látky, 5-15% alifatické uhľovodíky, Parfumy, Linalool, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Príprava a použitie:

Návod na použitie: Pred použitím potraste. Držte nádobku vo zvislej polohe a nastriekajte zo vzdialenosti 20 cm na čistený povrch. Vyleštite mäkkou suchou a čistou handričkou. Pre čistenie malých častí nastriekajte prípravok na handričku a povrch vyleštite. Nepoužívajte na podlahy, vnútorný povrch vane, drevo bez povrchovej úpravy. Doporučujeme otestovať účinok prípravku na malom, skrytom mieste.

Adresa distribútora:

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
Krajina pôvodu:podľa aktuálnej ponuky

Veľkosť balenia:

250 ml

Bezpečnostné upozornenie:

Pronto aerosól levanduľa Pozor Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Nevdychujte aerosóly. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Zabráňte dlhotrvajúcemu kontaktu s pokožkou. 12 hmotnostných % obsahu je horľavých.

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 22727
EAN: 4000290903469
Pronto Wood Classic aerosól 250 ml
Aerosól.

Základné marketingové údaje výrobcu:

Chráni drevo a zvyšuje jeho prirodzený lesk. Odstraňuje odtlačky, škvrny, prach a až 90% alergénov v prachu* (*vrátane zvieracích).

Zloženie:

<5% neiónové povrchovo aktívne látky, 5-15% alifatické uhľovodíky, Parfumy, Limonene, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Príprava a použitie:

Návod na použitie: Pred použitím potraste. Držte nádobku vo zvislej polohe a nastriekajte zo vzdialenosti 20 cm na čistený povrch. Vyleštite mäkkou suchou a čistou handričkou. Pre čistenie malých častí nastriekajte prípravok na handričku a povrch vyleštite. Nepoužívajte na podlahy, vnútorný povrch vane, drevo bez povrchovej úpravy. Doporučujeme otestovať účinok prípravku na malom, skrytom mieste.

Adresa distribútora:

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
Krajina pôvodu:podľa aktuálnej ponuky

Veľkosť balenia:

250 ml

Bezpečnostné upozornenie:

Pronto® aerosól Classic. Pozor Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Nevdychujte aerosóly. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Zabráňte dlhotrvajúcemu kontaktu s pokožkou. 12 hmotnostných % obsahu je horľavých.

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.