Univerzálne
Zobrazené 0 z 3 výsledkov

Filter

Kategória „Univerzálne“

Kód produktu: 26830
EAN: 5901474029090
Gold Drop Floor Prostriedok na Umývanie podláh Garden Flowers 1,5 l
Gold Drop Floor  Prostriedok na Umývanie podláh Garden Flowers

Základné marketingové údaje výrobcu:

Zanecháva príjemnú a dlhotrvajúcu vôňu.

Zloženie:

< 5% anionové povrchové aktívne látky, < 5% noiónová povrchová aktívna látka, vonná látka (Hexyl Cinnamal, Amyl Cinnamal), konzervačná látka (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone) 

Skladovanie:

Spotrebujte do dátumu uvedenom na obale.

Príprava a použitie:

1.) 80 ml prostriedku rozrieďte v 5 l teplej vody a umyte povrch. ( podlahy drevené, lakované, keramické, z plastovej hmoty, PVC, steny, glazúry, panely. Po umytí nechať vyschnúť.  Nie je potrebné oplachovanie.
2.) na odstraňovanie silných nečistôt používať prostriedok bez riedenia.

Adresa výrobcu:

Gold Drop Sp. z o. o.,
ul. Rzeczna 11d,
34-600 Limanowa, PL

Adresa distribútora:

JOPEMA spol.s.r.o.
Horná 34/A
974 01 Banská Bystrica
Krajina pôvodu:Európska únia

Veľkosť balenia:

1,5 l

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí!

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 50817
EAN: 5901474029267
Gold Drop Floor Silicon formula čistič podláh s vôňou Cherry 1,5 l
Gold Drop Floor  čistič podláh Cherry Blossom.

Základné marketingové údaje výrobcu:

Pridaný silikón- uľahčuje nanášanie prípravku na povrch a zaručuje dokonalú čistotu bez šmúh a zaschnutých kvapiek vody. 

Zanecháva príjemnú a dlhotrvajúcu vôňu.

Zloženie:

< 5% anionové povrchové aktívne látky, < 5% noiónová povrchová aktívna látka, vonná látka (Hexyl Cinnamal, Amyl Cinnamal), konzervačná látka (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone) 

Skladovanie:

Spotrebujte do dátumu uvedenom na obale.

Príprava a použitie:

2 uzávery prípravku rozrieďte v 5 l teplej vody a umyte povrch. Nie je potrebné oplachovanie. Nerozriedenú kvapalinu používajte na odstraňovanie silných znečistení. Prípravok kvapnite na handričku a vyčistite zašpinené miesto. Plochu opäť utrite čistou a vlhkou handričkou.  
Zanecháva príjemnú a dlhotrvajúcu vôňu.

Adresa výrobcu:

Gold Drop Sp. z o. o.,
ul. Rzeczna 11d,
34-600 Limanowa, PL

Adresa distribútora:

JOPEMA spol.s.r.o.
Horná 34/A
974 01 Banská Bystrica
Krajina pôvodu:Európska únia

Veľkosť balenia:

1,5 l

Bezpečnostné upozornenie:

P101 ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí!

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 24836
EAN: 5998466114018
Well Done Odmasťovač za Studena 750 ml
Well Done Odmasťovač za Studena

Základné marketingové údaje výrobcu:

Vysoko účinný odmasťovať za studena, rýchlo pôsobiaci pri čistení sporákov, rúr, riadu z nehrdzavejúcej ocele.

Zloženie:

Nebezpečné komponenty: hydroxid draselný, 2- aminoetanol, 2- butoxyethanol. Zloženie 648/2004/EK:  <5% amfoternípovrchové materiály, <5% fosfáty.

Skladovanie:

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum vyznačený na obale.

Príprava a použitie:

Prípravok nastriekajte, alebo rozotrite na spálenú, mastnú, sadzou znečistenú plochu a nechajte pôsobiť 2-3 min. Zotrite vlhkou handrou a umyte vodou. Mastnota sa rozpustí a môžete ju ľahko odstrániť. Na veľmi znečistených miestach postup opakujte. Pred použitím striekaciu hlavicu otočte, po použití zatvorte opačným smerom.

Adresa distribútora:

Well Done Slovakia s.r.o.
Cintorínsky rad 2/33
945 01 Komárno
Krajina pôvodu:Európska únia

Veľkosť balenia:

750 ml

Bezpečnostné upozornenie:

H290 môže byť korozívna pre kovy. H302 škodlivý po požití. H314 spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. EUH071 žieravé pre dýchacie cesty. P102 uchovávajte mimo dosahu detí. P271 používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P303+P361+P353 pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): odstráňte/ vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou. P305+P351+P338 po zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 okamžite volajte mNárodné toxikologické informačné centrum alebo lekára. P501 zneškodnite obsah/nádobu: v súlade s miestnymi predpismi.

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.